Skip to Content

Aanmaak van bloed. Waar wordt het geproduceerd?

Written on april 8, 2014 at 5:35 pm, by

Aanmaak van bloed

Waar wordt je bloed geproduceerd? De aanmaak van bloed vindt plaats in het binnenste van de beenderen van je skelet,  met name in het rode beenmerg. Het zijn met name de stamcellen in het rode beenmerg die de voornaamste productie uitmaken. Vooral het bekken, de ruggenwervels en het borstbeen bevatten rood beenmerg en zijn dus de voorname bloedproducenten van je lichaam.

Jouw bloed -rode beenmerg

Locaties van rode beenmerg

Aanmaak bloed: bloed_beenmerg

Aanmaak bloed

De rode bloedcel ‘leeft’ ongeveer 120 dagen, de witte bloedcel heeft een levensduur van enkele uren tot enkele dagen en een bloedplaatje 8 tot 10 dagen.

Aaanmaak van bloed - bloedcellen

Je lichaam moet dus voortdurend nieuwe bloedcellen en –plaatjes produceren. Terwijl het bloed ook de cellen die zijn afgestorven moet afvoeren.

Er wordt verondersteld dat je lichaam in het rode beenmerg per seconde zo’n twee miljoen rode bloedlichaampjes, anderhalf miljoen witte bloedlichaampjes en zo’n vijf miljoen bloedplaatjes vervaardigd. Dat zijn nog een aantallen. Hoeveel zijn dat er per uur? In een mensen leeftijd?
Al met al wordt in een gezond functionerend lichaam gezorgd dat er voldoende bloed van goede kwaliteit in je vatenstelsel circuleert, waardoor alle lichaamscellen van zuurstof, voedingstoffen, vitaminen en mineralen worden voorzien. Een ingenieus er terzelfder tijd wonderbaar proces dat kennelijk onophoudelijk kan voortgaan.

Heb ik gezond bloed?

Written on april 4, 2014 at 1:58 pm, by

Hoe kun je weten of je bloed wel gezond is?

goed-bloed-2[1]

Gezond bloed

Als je te weinig of niet goed werkende rode bloedcellen hebt ben je snel moe. Je kunt je futloos en slap voelen. Je hebt dan bloedarmoede. Medici spreken van anemie.

Als je weinig bloedplaatjes hebt, stolt je bloed minder snel. Wondjes genezen minder goed. Een bloedneus is moeilijker te stelpen of je hebt vaker zomaar ineens een bloedneus. Ook ontstaan bij jezelf stoten blauwe plekken.

Bij een tekort aan witte bloedcellen werkt je immuunsysteem minder goed. Je bent dan vatbaarder voor infectieziekten.

Kortom; er zijn redenen voldoende acht te geven op ‘de gezondheid’ van je bloed, zodat je bloed gezond is en blijft.

Natuurlijk heb je in verband hiermee niet alles in eigen hand. Tal van factoren van binnenuit en van buitenaf kunnen van invloed zijn op je bloed en de samenstelling ervan.

Wat is mijn bijdrage aan gezond bloed?

Gelukkig kun je heel veel bijdragen aan gezond bloed. Door je lichaam in optimale conditie te houden, door een gezond leefpatroon met veel beweging, goede en gevarieerde voeding, niet roken, matig zijn met alcohol, geen drugs enz. enz. worden belangrijke bijdragen geleverd. Enkele goede adviezen over gezond eten vind je op www.fruitig.info.

Jouw bloed - goede voedingJouw bloed - Geen verslavingenGezond bloed - Bewegen

Eenvoudig ingedeeld in bloedgroepen?

Written on april 4, 2014 at 1:56 pm, by

Bloedgroepen

BloedgroepenElk mens heeft uniek bloed. D.w.z. dat er geen twee mensen zijn die precies aan elkaar gelijk bloed hebben. Op de wanden van de rode bloedcellen bevinden zich eiwitten. Mensen hebben niet dezelfde eiwitten op hun rode bloedcellen en/of ze zijn in verschillende combinaties van elkaar aanwezig.

De rode bloedcellen bepalen nog een factor die van invloed is op de indeling van de bloedgroep, namelijk de rhesus-factor. Indien deze factor op de rode bloedcel aanwezig is preekt men van rhesuspositief (rhesus+) en als deze ontbreekt van rhesus negatief (rhesus-)

Medici hebben echter 4 (vier) hoofd bloedgroepen onderscheiden t.w: de bloedgroepen A, B, AB en O (nul). Met de rhesus factor die aanwezig kan zijn of kan ontbreken zijn er eigenlijk 8 (acht) hoofd bloedgroepen: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ en O-.

Je bloedgroep speelt vooral dan een rol als er bij een medische behandeling gekozen wordt voor toediening van een bloedtransfusie van vol bloed of bloedbestanddelen. Wordt bijvoorbeeld rhesus+ bloed toegediend aan iemand met rhesus- bloed kan het bloed gaan stollen, met alle gevaren van dien.

Door de complexiteit en diversiteit van bloed en andere zwaarwegende factoren , wordt tegenwoordig vaak besloten voor bloedbesparende of zelfs bloedvrije of bloedvervangende behandelingsmethoden.

Bloed, het vloeibare orgaan

Written on april 4, 2014 at 1:54 pm, by

Bloed, het vloeibare orgaan

Eigenlijk weet je precies wat bloed is. Je hebt je namelijk net als iedereen wel eens gesneden of een schrammetje of speldenprik opgelopen.

Jouw bloed

Uit de wond stroomt dan een wat dikke rode vloeistof, … inderdaad: bloed.

Je bloed is beslist niet zomaar een lichaamsvloeistof. Vanwege de complexe functies spreken medici het liefst over je bloed als een vloeibaar orgaan. Overigens het enige orgaan in je lichaam dat een vloeistof is.

Jouw bloed - Lichaamstemperatuur

Goede temperatuur!

Je bloed speelt als ‘transporteur’ een rol bij uitstek in de aanvoer van zuurstof  en voedingsstoffen  naar elke cel van je lichaam  en de afvoer van kooldioxide of koolzuurgas en schadelijke afvalproducten, die in je lichaam ontstaan. Het speelt ook een verbazingwekkende rol in het afweersysteem van je lichaam en handhaaft daarnaast als het ware een constant milieu in je lijf doordat het o.a. de lichaamstemperatuur reguleert. Tot dat constante milieu wordt tevens bijgedragen door het in evenwicht houden van voedings- en afvalstoffen en doordat specifieke hormonen in de bloedstroom voor de noodzakelijke communicatie tussen alle andere organen zorgen.

Je bloed bestaat voor zo’n 52 a 60 procent uit plasma, een gelige doorzichtige vloeistof die voornamelijk uit water bestaat (91,5%). Andere bestanddelen van het plasma zijn eiwitten (7%) en een nog kleinere hoeveelheid hormonen, vitamines en glucose. Dit hoofdbestanddeel (plasma) maakt het vloeibaar en zorgt er voor dat het door je lichaam kan circuleren. De andere hoofdbestanddelen van je bloed zijn: bloedcellen, onderscheiden in rode en witte bloedcellen, en bloedplaatjes.

150px-Bloodplasma-nl.svg[1]Bloed - samenstelling

Om je enigszins een beeld te kunnen vormen van de hoeveelheid afzonderlijke bloedcellen en –plaatjes het volgende: Een druppel van je bloed die dus in ieder geval voor de helft uit plasma bestaat, bevat verder zo’n 250.000.000 rode bloedcellen, 400.000 witte bloedcellen en 15.000.000 bloedplaatjes. Als je de aantallen van alle bloedcellen en –plaatjes van alle bloeddruppels waaruit je bloed bestaat zou willen benoemen kom je aan bijna niet uit te spreken astronomische aantallen.
Iemand die deze verbijsterende aantallen aanschouwelijk wilde maken heeft becijferd dat als alle rode bloedcellen van een volwassene mens op elkaar zouden worden gestapeld er een hoogte bereikt wordt van om en nabij de 50.000 km.

Bloedcellenbloedcellen

Hoeveel bloed heb ik? Wat is mijn bloedvolume?

Written on april 4, 2014 at 1:52 pm, by

Bloedvolume

Hoewel het bloedvolume, de hoeveelheid bloed, erg uiteen kan lopen bestaat zo’n 1/12 a 1/13 deel van je lichaamsgewicht uit bloed (uitgedrukt in liters). Volwassenen hebben dus doorgaans tussen de 5 tot 7,5 liter bloed.

Bloedvolume - Bloeddruk

Uitstekende bloeddrukwaarden

Het bloedvolume speelt een voorname rol bij een goede en gezonde bloeddruk. Hoewel er veel over bloeddruk te zeggen is, deze zelf binnen enkele seconden kan stijgen of dalen, is overduidelijk dat deze van belang is bij het goed circuleren van het bloed in het aderstelsel.

Als je door een ongeval veel bloed verliest, is de bloeddruk laag en is het voor de doorstroming van je bloed in eerste instantie belangrijker dat het volume wordt vergroot of aangevuld dan dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van het resterende bloed. De oplossing is dan toediening van de daarvoor geëigende vochtoplossingen. Je krijgt vocht, meestal door middel van een infuus met een (zout)oplossing toegediend.

Bloedvolume - Zoutoplossing

Bloedvolume - Vochthuishouding

Het bloedvolume wordt door je lichaam deels zelf gereguleerd. Bij een te hoge bloeddruk wordt er door de nieren meer vocht uitgescheiden. Minder vocht in het bloed, dus minder volume en de bloeddruk wordt lager. Navenant bij een te lage bloeddruk zullen je nieren minder vocht uitscheiden, waardoor het bloedvolume stijgt en daardoor ook de bloeddruk.

Welke functies heeft je bloed zoal?

Written on april 4, 2014 at 1:51 pm, by

Functies van je bloed

Zonder bloed is het onmogelijk om te leven. Vandaar de opmerking in de inleiding dat bloed wel ‘de rode levensstroom’ wordt genoemd. Het heeft nogal wat functies. De belangrijkste zijn:

  • Aan- en afvoer van stoffen of transportmechanisme
  • Behouden van een evenwichtig milieu of leefklimaat van je lichaam
  • Afweersysteem of -mechanisme

Transport

Dit vrij door je hele lichaam bewegende of liever gezegd stromende orgaan zorgt o.a. ervoor dat ingeademde zuurstof vanuit de longen, en andere voor je leven belangrijke voedingstoffen vanuit het spijsverteringsstelsel, naar alle weefsels en cellen van je lijf worden vervoerd. Nadat de lichaamscellen de zuurstof en voedingstoffen hebben verbruikt is er koolstofdioxide of koolzuurgas en zijn er ook afvalproducten ontstaan die door je bloed worden afgevoerd. Onvermoeibaar, dag in dag uit, is deze ‘vervoerder’ druk in de weer. Bloed als transporteur is tevens onafscheidelijk betrokken bij het handhaven van het leefklimaat van je lichaam en een goed functionerend afweersysteem.

Je bloed circuleert overigens door je lichaam in een systeem dat de bloedsomloop of cardiovasculaire stelsel wordt genoemd. Een stelsel bestaande uit het hart en alle bloedvaten. Zie voor een eenvoudige beschrijving hierover http://www.jouwhart.nl/wat-weet-je-ervan/

Jouw bloed - Functies bloed

Maar nu eerst iets diepgaander informatie over de transport van zuurstof en kooldioxide en voedings- en afvalstoffen.

Bij het transport van zuurstof spelen de rode bloedcellen de belangrijkste rol. Rode bloedcellen ook wel rode bloedlichaampjes genoemd heten in medische taal: erytrocyten en maken zo’n 40 %  van je bloed uit. Vandaar de rode kleur van je bloed.

Rode bloedcellenRode bloedcellen bevatten een voor opname van zuurstof en kooldioxide belangrijke stof nl. hemoglobine. Dit zeer complexe eiwit bevat ijzer door middel waarvan het zich kan (ver)binden met zuurstof en kooldioxide. Je bloed dat via de kleine bloedsomloop door het hart naar de longen wordt gepompt (ver)bindt zich met de ingeademde zuurstof en wordt vervolgens via de grote bloedsomloop naar alle lichaamsweefsels vervoerd. Aldaar wordt de voor functioneren onontbeerlijke zuurstof afgegeven en de ‘afgewerkte’ zuurstof, koolstofdioxide, opgenomen en getransporteerd naar de longen, om uitgeademd te worden. Dit is een repeterend proces.

Een rode bloedcel leeft ongeveer 120 dagen en maakt in die periode ruim 1400 tochten per etmaal door je lichaam.

Voedingsstoffen, denk aan glucose, vitamines en mineralen, worden door soortelijke processen via je spijsverteringssysteem in je bloed opgenomen en naar alle delen van je lichaam ‘gebracht’. De afvalproducten worden vervolgens door je bloed opgenomen en via organen als nieren en lever uitgescheiden.

Leefklimaat van het lichaam

Er mag vanzelfsprekend geen te kort aan zuurstof of gebrek aan voedingsstoffen in je bloed optreden. Ook is het niet wenselijk dat zich te veel afvalstoffen in het bloed ophopen. Je lijf zou dan niet goed functioneren.

Ingewikkelde mechanismen in je lichaam zorgen ervoor dat bij grotere inspanning je hart sneller gaat kloppen, je bloed sneller stroomt en alle processen in evenwicht zijn of komen met de geleverde inspanning.

Je bloed - lichaamstemperatuur

Normale lichaams temperatuur

Omdat je lichaamstemperatuur ook constant gehouden moet worden rond de 37˚C wordt teveel lichaamswarmte door je bloed opgenomen, naar je huid getransporteerd en kan daar afvloeien. Je bloed kan warmte ook vasthouden als door invloeden van buitenaf je lichaamstemperatuur te laag dreigt te worden.

Bij de handhaving van een constant milieu in ons lichaam speelt ook de ph-waarde een rol van betekenis. Kort gezegd wordt met de ph-waarde de zuurgraad van ons lichaam aangeduid. Je bloed fungeert als een soort van buffersysteem waardoor veranderingen in zuren en bases tot een minimum worden beperkt. Met name aan de plasma-eiwitten is hiervoor een belangrijke rol toegekend

Afweersysteem

Jouw bloed - Witte bloedcel

Witte bloedcellen

Het zijn vooral de witte bloedcellen of witte bloedlichaampjes die het afweersysteem van je lichaam in werking zetten en in stand houden. Medici noemen de witte bloedcellen: leukocyten. Ze maken nog geen 1% van je bloed uit. Witte bloedcellen zijn veel groter dan de rode bloedcellen

Deze bloedcellen vormen een voornaam component van het immuunsysteem van je lichaam en fungeren als een efficiënt  opererende opruimingsdienst. Schadelijke bacteriën, virussen en andere schadelijke stoffen die je lichaam binnendringen worden aangevallen door de witte bloedcellen. Er zijn verschillende soorten witte bloedcellen in je bloed, uitgerust met specifieke functies die afhankelijk van de aard van de afweer inzetbaar zijn.

Hoe het werkt? Witte bloedcellen worden bijv. naar een besmettingshaard van via een wond binnendringende bacteriën vervoerd.  Als Pac-mannetjes slokken de witte bloedcellen de bacteriën en andere binnendringers als het ware op, door zich er helemaal omheen te positioneren. Andere witte bloedcellen maken ondertussen antistoffen aan, waardoor je immuun wordt. Gaat het om een grote afweeroperatie dan voel je ziek en koortsig. Het bloed stroomt dan sneller, met als gevolg dat de witte bloedcellen harder en sneller kunnen ‘verdedigen’.

Jouw bloed - bloedcellenOok de bloedplaatjes spelen een rol in het afweersysteem. Medici noemen de bloedplaatjes trombocyten. Ze maken ook nog geen 1% van je bloed uit. De naam zegt overigens direct al iets over de taak van bloedplaatjes.
In het vatenstelsel van je lichaam moet het bloed blijven stromen. Worden door een verwonding of anderszins bloedvaten  beschadigd dan stroomt je bloed naar buiten. Als dat niet gestopt wordt dan zou je ten slotte al je bloed verliezen en dus ook niet meer kunnen leven.
Om dit te voorkomen is er een ingenieus bestanddeel in ons bloed t.w. genoemde bloedplaatjes. Daar waar om welke reden maar ook bloed buiten het lichaam komt zorgen die ervoor dat je bloed stolt. Het wordt hard, er vormt zich een korstje. De wond is dicht en het genezingsproces kan beginnen. Er is dan bovendien voor gezorgd dat er verder geen ziekmakers kunnen binnendringen.  Bloedplaatjes vormen dus ook een belangrijk onderdeel van het afweersysteem.

Hieronder een kort filmpje met een beknopte toelichting en opsomming van de voornaamste functies van je bloed.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com